บริการหลังการขายจากเอ็มจีบริการที่เข้าใจ ให้คุณมากกว่า

บริการที่เข้าใจ ให้คุณมากกว่า มากกว่าทุกมาตรฐานของการบริการ เพื่อให้คุณมั่นใจตลอดทุกการเดินทาง

บริการเคลื่อนที่นอกสถานที่

ที่สุดแห่งการบริการเสมือนยกศูนย์บริการ MG มาให้คุณถึงที่

ตรวจเช็ก และบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกระยะ 10,000 กม. รวมถึงรายการเปลี่ยนอะไหล่พื้นฐาน เช่น แบตเตอรี่ ใบปัดน้ำฝน หลอดไฟต่างๆ นอกสถานที่โดยรถโมบาย เซอร์วิส

เป็นการให้บริการกับลูกค้าเอ็มจี โดยมีจุดให้บริการโมบายเซอร์วิสมากกว่า 120 จุดให้บริการทั่วประเทศ

ให้บริการโมบายเซอร์วิสกับลูกค้าเอ็มจี ที่อยู่ในระยะรับประกัน และนอกระยะการรับประกันของเอ็มจีทั้งหมด

 1. ลงทะเบียนนัดหมายผ่าน MG CALL CENTRE (โทรฟรี 1267) หรือศูนย์บริการเอ็มจี ที่มีบริการโมบายเซอร์วิส
 2. ลูกค้าเตรียมข้อมูลสำหรับการนัดหมาย เช่น รุ่นรถ, เลขไมล์ปัจจุบัน, ป้ายทะเบียน, เลขตัวถัง เป็นต้น
 3. SMS แจ้งยืนยันการนัดหมาย และ SMS แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดนัดหมาย 1 วัน
 4. หลังรับบริการ ภายใน 3 วัน เจ้าหน้าที่ CALL CENTRE จะโทรสอบถามความพึงพอใจ เพื่อปรับปรุงบริการให้ทุกท่านได้รับบริการที่ดีที่สุดต่อไป
 1. ลูกค้าต้องมีพื้นที่ และเป็นผู้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับการรับบริการ
 2. บริการนี้ไม่รวมการตรวจเช็กรอบระยะ 80,000 กม. และ 160,000 กม. เนื่องจากข้อจำกัดของเครื่องมือ ที่มีอยู่ในรถโมบายเซอร์วิส
 3. ฟรีค่าบริการภายในจังหวัด / สำหรับการออกให้บริการนอกเขตจังหวัดที่ไม่มีจุดบริการโมบายเซอร์วิสประจำอยู่ คิดค่าบริการเริ่มต้นที่ 500 บาท

รับประกัน 4 ปี / 120,000 กม.

ดีกว่า ย่อมมั่นใจยิ่งกว่า ด้วยการรับประกันที่นานที่สุดจาก MG

ระยะเวลารับประกัน

ระยะเวลารับประกัน

ระยะเวลารับประกัน ภายในระยะเวลา 4 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่รถใหม่ส่งมอบให้ลูกค้ารายแรก

การรับประกันคุณภาพอะไหล่แท้

การรับประกันคุณภาพอะไหล่แท้

การรับประกันคุณภาพอะไหล่แท้เอ็มจีที่ติดตั้งจากผู้จำหน่ายเป็นเวลา 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่แสดงบนใบเสร็จ

การรับประกันแบตเตอรี่

การรับประกันแบตเตอรี่

การรับประกันแบตเตอรี่ 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

การรับประกันยางรถยนต์

การรับประกันยางรถยนต์

ยางรถยนต์รับประกัน 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตามเงื่อนไขบริษัทผู้ผลิตยาง ซึ่งพิจารณาชดใช้โดยเปรียบเทียบความลึกดอกยางที่เหลือกับความลึกมาตรฐานดอกยาง

ข้อยกเว้นในการรับประกันคุณภาพ

 1. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซม อันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพตามการใช้งาน เช่น ค่าปรับตั้งศูนย์ล้อ, ถ่วงยาง, ทำความสะอาด, ขัดสี, สารหล่อลื่นทุกชนิด, การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ, ยางใบปัดน้ำฝน, ฟิวส์, หัวเทียน, หลอดไฟ, ผ้าเบรก, ผ้าคลัตช์, สายพาน, แปลงถ่าน, ยางแท่นเครื่องที่สึกหรอ เป็นต้น
 2. รถยนต์ที่ซึ่งไม่ได้รับการตรวจเช็กที่ศูนย์บริการของบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจี ตลอดช่วงระยะเวลา รับประกันที่บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด หรือเข้าเช็กไม่ครบทุกระยะ
 3. การดัดแปลงสภาพรถยนต์ หรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อใช้งานที่มิใช่การใช้งานปกติ เช่น การแข่งขัน, การบรรทุกของหนักเกินอัตรา ฯลฯ
 4. รถยนต์ซึ่งเป็นรถรับจ้าง รถเช่า หรือรถที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ จะไม่ได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขการรับประกัน
 5. การถอดแยกชิ้นส่วนออกจากกัน
 6. การใช้งานผิดวิธีจากที่ระบุไว้ใน “คู่มือการใช้รถ”
 7. การปรับตั้ง หรือซ่อมจากศูนย์ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 8. ความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้อะไหล่เทียม หรือน้ำมันเชื้อเพลิง หรือของเหลวต่างๆ ที่มิได้แนะนำโดย บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 9. กระจกบังลมหน้า, กระจกบังลมหลัง และกระจกหน้าต่างทั้งหมด ที่ตรวจสอบพบว่าไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของโรงงานผลิต
 10. ความเสียหายที่เกิดมาจากควัน, ยาง, มูลนก, เกลือ, สะเก็ดหิน ฯลฯ
 11. การเสื่อมสภาพของสี (สีซีด, สีตก หรือสีจาง) หรือเกิดสนิทอันเนื่องมาจากการขาดการดูแลรักษา การใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขัดเคลือบสี รวมถึงการจัดเก็บรถในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
 12. ค่าใช้จ่ายในการลากจูง, ค่าที่พัก, ค่าเสียเวลา และความเสียหายทางธุรกิจ ฯลฯ
 13. ความเสียหายจากภัยต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว, ไฟไหม้, น้ำท่วม, อุบัติเหตุ, การโจรกรรม ฯลฯ

ความอุ่นใจที่เหนือกว่าไม่ว่ารถจะเกิดปัญหาที่ไหน หรือเวลาใด

24
HRS.

Roadside Assistance

ฟรี บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชม. โดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมจาก MG

กรณีเกิดเหตุน้ำมันหมดฉุกเฉิน ฟรี บริการน้ำมัน 1 ครั้งต่อปีไม่เกิน 5 ลิตร เพื่อให้ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนไปยังสถานีน้ำมันที่ใกล้ที่สุดได้

ฟรี บริการช่างเทคนิคนอกสถานที่ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง เช่น

 • กรณีแบตหมด เจ้าหน้าที่ CALL CENTRE จะส่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ โดยการจั๊มแบตเตอรี่ กรณีแบตเสื่อมสภาพ ต้องเปลี่ยนแบต ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าแบตเตอรี่ลูกใหม่
 • กรณียางรั่ว เจ้าหน้าที่ CALL CENTRE จะส่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือโดยการเปลี่ยนยางอะไหล่ เพื่อให้ลูกค้าสามารถขับรถได้อย่างต่อเนื่อง กรณีไม่มียางอะไหล่ เจ้าหน้าที่จะนำยางไปปะ และใส่ยางกลับ เพื่อให้ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนต่อได้ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าปะยาง

กรณีล็อกรถโดยไม่ตั้งใจ ศูนย์บริการจะส่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือรับกุญแจสำรองในรัศมี 20 กม. เกินกว่าที่ระยะทางที่กำหนด คิดค่าบริการ กม. ละ 25 บาท กรณีที่ต้องการช่างกุญแจเฉพาะทาง ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายช่างกุญแจ

ฟรี บริการรถยก ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 • ในเขตกรุงเทพฯ ฟรี บริการยกไปยังศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ MG ที่ใกล้ที่สุดจำกัด 25 กม.
 • ในเขตต่างจังหวัด ฟรี บริการรถยกไปยังศูนย์บริการมาตรฐาน MG ที่ใกล้ที่สุด 100 กิโลเมตรแรก กรณีที่ต้องการยกรถเป็นระยะทางมากกว่า 100 กิโลเมตร คิดค่าบริการ กิโลเมตรละ 25 บาท โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่าง

24/7 CALL CENTRE

เพราะลูกค้า MG สำคัญเสมอ เราจึงอยู่เคียงข้างคุณตลอดเวลา

ศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสาร MG

24/7 CALL CENTRE
Call 1267

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ MG ประเทศไทย โดยลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เกี่ยวกับรายละเอียดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และอุปกรณ์ตกแต่ง

รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการบริการหลังการขาย ข้อมูลติดต่อโชว์รูม และศูนย์บริการมาตรฐานเอ็มจี ทั่วประเทศ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อให้ทางบริษัทฯ นำไปเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสินค้า และบริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น

รถทดแทนระหว่างซ่อม

อีกระดับแห่งความสะดวกสบาย
กับบริการรถทดแทนระหว่างซ่อม

 • สำหรับรถยนต์ที่อยู่ในระยะรับประกัน (4 ปี หรือ120,000 กม.)
 • สำหรับกรณีรถยนต์ที่ได้รับบริการมาแล้วมากกว่า 4 วัน
 • รถสำรองให้บริการระหว่างซ่อม มีจำนวนครอบคลุมทั่วทุกศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยเอ็มจี
 • บริการนี้ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุ
 • บริการนี้ไม่นับรวมกรณีรถยนต์ที่ต้องซ่อมสี และตัวถัง