สถานีชาร์จใกล้บ้านคุณ

เพราะเจตนารมณ์ของ MG
คือการมอบ “สิ่งที่ดียิ่งกว่า”

วันนี้ MG พร้อมที่จะขยายเครือข่ายสถานีชาร์จเร็ว ภายใต้ชื่อ MG SUPER CHARGE โดยผู้จำหน่าย MG 100 แห่ง จะพร้อมให้บริการทั่วประเทศ ภายในเดือนธันวาคม 2563 และมีแผนที่จะขยายสถานี MG SUPER CHARGE เพิ่มอีก 500 แห่ง ภายในปี 2564 คุณจะสามารถใช้บริการสถานีชาร์จไฟฟ้าได้ทุกๆ 150 กม. เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานรถยนต์ EV ของคนไทยทุกคน

*การพร้อมให้บริการของแต่ละสถานีขึ้นอยู่กับสถานที่ติดตั้ง ระยะเวลา และขั้นตอนการขอใบอนุญาต

MG SUPER CHARGE
INFORMATION

MG SUPER CHARGE
INFORMATION

MG SUPER CHARGE

แบบ QUICK CHARGE

ระยะเวลาในการชาร์จ ขึ้นอยู่กับระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ และกำลังไฟของสถานีชาร์จนั้นๆ

สั่งการทำงานได้ง่ายๆ ผ่านทาง i-SMART APPLICATION

1. SEARCH :ระบบช่วยค้นหาสถานีชาร์จที่ใกล้ที่สุด
2. RESERVE :ระบบสามารถจองการชาร์จล่วงหน้า โดยสามารถจองล่วงหน้าได้ 15 นาที
3. CHARGE :ระบบเริ่มต้นการชาร์จ เพียงสแกน QR CODE ที่เครื่องชาร์จ เพื่อเข้าสู่ระบบการใช้งาน
4. TOP-UP :ระบบรองรับการชำระค่าบริการ และเติมเงินออนไลน์

แบบ QUICK CHARGE

ระยะเวลาในการชาร์จ ขึ้นอยู่กับระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ และกำลังไฟของสถานีชาร์จนั้นๆ

สั่งการทำงานได้ง่ายๆ ผ่านทาง i-SMART APPLICATION

1. SEARCH :ระบบช่วยค้นหาสถานีชาร์จที่ใกล้ที่สุด
2. RESERVE :ระบบสามารถจองการชาร์จล่วงหน้า โดยสามารถจองล่วงหน้าได้ 15 นาที
3. CHARGE :ระบบเริ่มต้นการชาร์จ เพียงสแกน QR CODE ที่เครื่องชาร์จ เพื่อเข้าสู่ระบบการใช้งาน
4. TOP-UP :ระบบรองรับการชำระค่าบริการ และเติมเงินออนไลน์

ชมวิดีโอสอนการใช้งาน
i-SMART MG SUPER CHARGE


หรือพบสถานีชาร์จ

- สถานี

ขออภัยไม่พบสถานีชาร์จ
CONNECTOR TYPE

เวลาทำการ : จ : น.

: น.

: น.

พฤ : น.

: น.

: น.

อา : น.

*เวลาทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานีที่ให้บริการ