ขอรับใบเสนอราคา

MG นวัตกรรมยานยนต์สายพันธุ์ยุโรป ลงทะเบียนเพื่อสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่น่าหลงใหลได้แล้ววันนี้

กรุณาเลือกรุ่นรถที่สนใจ

นิว เอ็มจี อีเอส

นิว เอ็มจี แม็กซัส 9

นิว เอ็มจี 4 อิเล็กทริก

นิว เอ็มจี แซดเอส อีวี

นิว เอ็มจี อีพี พลัส

นิว เอ็มจี เฮชเอส

นิว เอ็มจี วีเอส เฮชอีวี

นิว เอ็มจี แซดเอส

นิว เอ็มจี 5

นิว เอ็มจี เอ็กซ์เทนเดอร์ ดีซี

นิว เอ็มจี เอ็กซ์เทนเดอร์ จีซี

กรุณาเลือกรุ่นย่อย

*
*
*
*
*
*

ข้อมูลรถยนต์ของคุณที่ใช้ในปัจจุบัน

*
*

สนใจรับข่าวสารของเอ็มจี

ข้าพเจ้ามีความสนใจที่จะรับข่าวสารของเอ็มจี

ช่องทางในการรับจดหมายข่าว