การทำงานของ MG

ภารกิจ

เราส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีเลิศโดยทีมงานมืออาชีพ
เราจะเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการแข่งขันและเติบโตอย่างรวดเร็วในธุรกิจยานยนต์
เราสืบทอดและสรรสร้างแบรนด์ระดับโลก

วิสัยทัศน์

ท่องโลกใหม่ร่วมไปกับเรา เอ็มจี

ค่านิยมองค์กร

ตลอด 90 ปี MG เป็นแบรนด์รถยนต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในสหราชอาณาจักรฯ ด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่น มีความประณีตในทุกรายละเอียดของรถ ภายใน ออกแบบอย่างพิถีพิถันด้วยสไตล์อังกฤษ พร้อมเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ําสมัย จึงทําให้รถยนต์ MG สามารถสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้ผู้ขับขี่ ทะยานไปข้างหน้า ด้วยความสนุกสนาน น่าหลงใหลอิสระเร้าใจในทุกเส้นทาง

Three Don’t

3 ข้อห้าม

 • ไม่ยอมรับข้อบกพร่อง !
 • ไม่สร้างข้อบกพร่อง !
 • ไม่ส่งต่อข้อบกพร่อง !

Unique

สรรสร้างความโดดเด่น

 • มีเอกลักษณ์และมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมาย
 • มีความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ
 • มีความสามารถทางการแข่งขันหลักภายใต้นวัตกรรม
 • ทีมงานที่ยอดเยี่ยมและระบบอันทรงประสิทธิภาพ

Respect

เคารพซึ่งกันและกัน

 • เคารพในความแตกต่าง
 • สื่อสารและสร้างความเชื่อใจ
 • การยึดมั่นในความถูกต้องและชอบธรรม
 • การรับผิดชอบต่อสังคม

Brave

เปี่ยมด้วยความกล้า

 • เผชิญหน้ากับการท้าทายและปัญหาต่างๆอย่างแข็งขัน
 • กระตือรือร้นที่จะสํารวจ ตลอดจนพยายามสร้างและไขว่คว้าโอกาสอยู่เสมอ
 • ใส่ใจ รับผิดชอบและไม่ยอมแพ้

One Team

สามัคคีเป็นหนึ่ง

 • ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก
 • ค่านิยมและเป้าหมายร่วมกัน
 • ความร่วมมือกันและทํางานกันเป็นทีม