วัตถุประสงค์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งกำหนดมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ประกอบการที่เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้

อ่านเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน โดยบริษัทฯ จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  • เพื่อให้การเข้าบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเราเป็นไปอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
  • เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานและการตั้งค่าของคุณบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  • เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  • เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานและการเข้าถึงบริการของบริษัทฯ
  • เพื่อเก็บรวบรวมความสนใจ และเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการในการใช้งาน ของคุณมากขึ้น
ประเภทของคุกกี้ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและฐานตามกฎหมาย
คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
(Strictly Necessary Cookies)
คุกกี้เหล่านี้มีความสำคัญต่อการให้บริการบนเว็บไซต์แก่คุณและเพื่อให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างได้ คุกกี้เหล่านี้ช่วยในการยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้งานและช่วยป้องกันการปลอมแปลงบัญชีผู้ใช้งาน หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ เราใช้คุกกี้ดังกล่าวนี้เพื่อให้บริการแก่คุณ
คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์
(Functional Cookies)
คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำสิ่งที่คุณเลือกเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ เช่น การจดจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบหรือการตั้งค่าภาษาของคุณ วัตถุประสงค์ของคุกกี้เหล่านี้มีเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นและเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คุณต้องใส่ข้อมูลของคุณใหม่ทุกครั้งเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้ดังกล่าวนี้เป็นคุกกี้แบบถาวรเนื่องจากยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้เราใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งต่อไปของคุณ คุณสามารถลบคุกกี้เหล่านี้ผ่านบราวเซอร์ของคุณได้
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ
(Analytical/Performance Cookies)
คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงทำให้เราเข้าใจถึงวิธีการที่ผู้ใช้งานใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา สิ่งเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์เรา เช่น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น
คุกกี้เพื่อการโฆษณา
(Advertising Cookies)
คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณ คุกกี้เหล่านี้จะจำกัดจำนวนครั้งที่คุณเห็นโฆษณาและช่วยให้เราประเมินประสิทธิภาพด้านการตลาด นอกจากนี้เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคุกกี้เหล่านี้เพื่อเสนอโฆษณาที่คุณอาจสนใจโดยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งานออนไลน์ของคุณที่ผ่านมา คุกกี้ดังกล่าวนี้เป็นคุกกี้แบบถาวรเราอาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจของเรา
ประเภทของคุกกี้/
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและฐานตามกฎหมาย
คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
(Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้เหล่านี้มีความสำคัญต่อการให้บริการบนเว็บไซต์แก่คุณและเพื่อให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างได้ คุกกี้เหล่านี้ช่วยในการยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้งานและช่วยป้องกันการปลอมแปลงบัญชีผู้ใช้งาน หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ เราใช้คุกกี้ดังกล่าวนี้เพื่อให้บริการแก่คุณ

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์
(Functional Cookies)

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำสิ่งที่คุณเลือกเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ เช่น การจดจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบหรือการตั้งค่าภาษาของคุณ วัตถุประสงค์ของคุกกี้เหล่านี้มีเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นและเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คุณต้องใส่ข้อมูลของคุณใหม่ทุกครั้งเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้ดังกล่าวนี้เป็นคุกกี้แบบถาวรเนื่องจากยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้เราใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งต่อไปของคุณ คุณสามารถลบคุกกี้เหล่านี้ผ่านบราวเซอร์ของคุณได้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ
(Analytical/Performance Cookies)

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงทำให้เราเข้าใจถึงวิธีการที่ผู้ใช้งานใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา สิ่งเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์เรา เช่น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

คุกกี้เพื่อการโฆษณา
(Advertising Cookies)

คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณ คุกกี้เหล่านี้จะจำกัดจำนวนครั้งที่คุณเห็นโฆษณาและช่วยให้เราประเมินประสิทธิภาพด้านการตลาด นอกจากนี้เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคุกกี้เหล่านี้เพื่อเสนอโฆษณาที่คุณอาจสนใจโดยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งานออนไลน์ของคุณที่ผ่านมา คุกกี้ดังกล่าวนี้เป็นคุกกี้แบบถาวรเราอาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

อ่านเพิ่มเติม ตั้งค่าคุกกี้
วัตถุประสงค์

ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องอาศัยความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรมบางประเภทซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อนการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถเลือกประเภทของหนังสือให้ความยินยอมตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ตามรายละเอียดด้านล่าง

หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถจากผู้จำหน่ายให้ใช้ QR code ของทางผู้จำหน่ายโดยตรง

01เก็บรวบรวม
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนบุคคลได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดย จัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และจำเป็นต่อการให้บริการทั้งนี้คุณสามารถตรวจ สอบ และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้
02ใช้
นำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ประมวลผล วิเคราะห์ และแสดงผลให้กับคุณ เพื่อให้สามารถใช้บริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพื่อมอบสิทธิประโยชน์แนะนำสินค้าและบริการหรือ ให้คำแนะนำที่ตรงกับความต้องการของคุณ
03เปิดเผย
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการดูแลคุ้มครองคุณ ตามที่กฎหมายกำหนดให้กับพันธมิตร ทางธุรกิจ ตัวแทนจำหน่ายองค์การ และนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ และนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการที่เป็นประโยชน์ ตามความสนใจของคุณ
04ทำลาย
บริษัทจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และระยะเวลาการเรียกร้องสิทธิหรืออายุความฟ้องร้องดำเนินคดีในทางแพ่ง (10 ปี)กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ประเภทภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด เรามีระยะเวลาการเก็บรักษาไว้ 90 นับแต่วันบันทึกภาพ
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ประเภทสิทธิระยะเวลาดำเนินการ
สิทธิในการขอถอนความยินยอม15 วัน
สิทธิในการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูล30 วัน
สิทธิในการขอรับข้อมูลและขอให้ส่งต่อโอนข้อมูล30 วัน
สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม/ไช้เปิดเผยข้อมูลของตน30 วัน
สิทธิในการขอให้ลบทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล30 วัน
สิทธิในการขอให้ระจับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล30 วัน
สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน30 วัน
หมายเหตุ : ในการขอใช้สิทธิ์แต่ละสิทธิ์ต้องนำมาพิจารณากับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ติดต่อ DPO@mgthai.com