คำนวณราคา

เลือกรุ่นรถ

นิว เอ็มจี อีเอส

นิว เอ็มจี แม็กซัส 9

นิว เอ็มจี 4 อิเล็กทริก

นิว เอ็มจี แซดเอส อีวี

นิว เอ็มจี อีพี พลัส

นิว เอ็มจี เฮชเอส

นิว เอ็มจี วีเอส เฮชอีวี

นิว เอ็มจี แซดเอส

นิว เอ็มจี 5

นิว เอ็มจี เอ็กซ์เทนเดอร์ ดีซี

นิว เอ็มจี เอ็กซ์เทนเดอร์ จีซี

รุ่นย่อย

- หรือ -
หมายเหตุ: โปรแกรมช่วยคำนวณนี้ ช่วยให้คุณสามารถประมาณอัตราการผ่อนชำระต่อเดือนเบื้องต้นสำหรับรถยนต์แต่ละรุ่นเท่านั้น ทั้งนี้อัตราเงินดาวน์ ระยะเวลาในการผ่อน ดอกเบี้ย และ อัตราผ่อนชำระต่อเดือนขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และการอนุมัติของสถาบันการเงิน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ที่ผู้จำหน่าย MG ทุกสาขา