คำนวณราคา

เลือกรุ่นรถ

ออล นิว เอ็มจี 5

นิว เอ็มจี แซดเอส

ออล นิว เอ็มจี 3

นิว เอ็มจี เฮชเอส

นิว เอ็มจี เฮชเอส พีเฮชอีวี

นิว เอ็มจี แซดเอส อีวี

นิว เอ็มจี อีพี

นิว เอ็มจี เอ็กซ์เทนเดอร์ จีซี

นิว เอ็มจี เอ็กซ์เทนเดอร์ ดีซี

รุ่นย่อย

- หรือ -
หมายเหตุ: โปรแกรมช่วยคำนวณนี้ ช่วยให้คุณสามารถประมาณอัตราการผ่อนชำระต่อเดือนเบื้องต้นสำหรับรถยนต์แต่ละรุ่นเท่านั้น ทั้งนี้อัตราเงินดาวน์ ระยะเวลาในการผ่อน ดอกเบี้ย และ อัตราผ่อนชำระต่อเดือนขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และการอนุมัติของสถาบันการเงิน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ที่ผู้จำหน่าย MG ทุกสาขา