ร่วมเติบโตไปกับ “เอ็มจี”

เราเชื่อว่า ไม่ได้มีเพียงผู้บริโภคเท่านั้นที่กําลังมองหารถยนต์ที่มีสไตล์ใหม่ๆ

และมีสมรรถนะการขับขี่ที่โดดเด่น แต่เชื่อว่ายังมีคนอีกกลุ่มที่มองหาความแตกต่างเช่นกันนั่นคือ “กลุ่มนักลงทุน” ที่มองเห็นศักยภาพการเติบโตในอนาคตหากคุณมองว่านี่เป็นโอกาสสําคัญในโลกธุรกิจ ของการเพิ่มทางเลือกให้คนไทย มาร่วมเป็นครอบครัวเอ็มจี เพื่อเติบโตไปข้างหน้าด้วยกัน ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าเอ็มจีได้มีนโยบายสนับสนุนผู้จําหน่าย ด้วยแผนการขายที่แข็งแกร่ง และพร้อมให้การสนับสนุนในด้านอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีพื้นฐานการทําธุรกิจที่มั่นคง และสามารถตรวจสอบได้
 • มีความเชื่อมั่นในธุรกิจ MG และพร้อมร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว
 • เป็นเจ้าของที่ดิน หรือสามารถหาพื้นที่ในการดําเนินธุรกิจ MG บนทําเลถนนสายหลัก หรือทําเลที่เหมาะสมในการทําธุรกิจรถยนต์
 • สามารถลงทุนเบื้องต้นในการปรับปรุง หรือก่อสร้างโชว์รูม และศูนย์บริการ
 • สามารถจัดเตรียมวงเงิน Floor plan สําหรับธุรกิจรถยนต์
 • สามารถจัดเตรียมทีมงานในการดําเนินธุรกิจตามมาตรฐานที่ทาง MG กําหนด
 • เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการทําธุรกิจรถยนต์มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

มาตรฐานโชว์รูม และศูนย์บริการ MG ประเทศไทย

ขนาดพื้นที่ต่างๆ
ของโชว์รูม และศูนย์บริการ

คลาส A
 • พื้นที่ทั้งหมด (m2)
  5 ไร่
 • พื้นที่ด้านหน้าที่ดิน (m)
  45 เมตร
 • พื้นที่ด้านหน้าโชว์รูม (m)
  35 เมตร
 • พื้นที่ทั้งหมด (m2)
  550 ตารางเมตร
 • พื้นที่ส่วนบริการ (m2)
  1,200 ตารางเมตร
 • พื้นที่สำนักงาน (m2)
  227 ตารางเมตร
 • พื้นที่อู่ซ่อมสีและตัวถัง (m2)
  1,200 ตารางเมตร
คลาส B
 • พื้นที่ทั้งหมด (m2)
  3 ไร่
 • พื้นที่ด้านหน้าที่ดิน (m)
  40 เมตร
 • พื้นที่ด้านหน้าโชว์รูม (m)
  30 เมตร
 • พื้นที่ทั้งหมด (m2)
  450 ตารางเมตร
 • พื้นที่ส่วนบริการ (m2)
  900 ตารางเมตร
 • พื้นที่สำนักงาน (m2)
  192 ตารางเมตร
คลาส C
 • พื้นที่ทั้งหมด (m2)
  2 ไร่
 • พื้นที่ด้านหน้าที่ดิน (m)
  35 เมตร
 • พื้นที่ด้านหน้าโชว์รูม (m)
  25 เมตร
 • พื้นที่ทั้งหมด (m2)
  300 ตารางเมตร
 • พื้นที่ส่วนบริการ (m2)
  650 ตารางเมตร
 • พื้นที่สำนักงาน (m2)
  151 ตารางเมตร
 • พื้นที่ทั้งหมด (m2)
  5 ไร่
 • พื้นที่ด้านหน้าที่ดิน (m)
  45 เมตร
 • พื้นที่ด้านหน้าโชว์รูม (m)
  35 เมตร
 • พื้นที่ทั้งหมด (m2)
  550 ตารางเมตร
 • พื้นที่ส่วนบริการ (m2)
  1,200 ตารางเมตร
 • พื้นที่สำนักงาน (m2)
  227 ตารางเมตร
 • พื้นที่อู่ซ่อมสีและตัวถัง (m2)
  1,200 ตารางเมตร
 • พื้นที่ทั้งหมด (m2)
  3 ไร่
 • พื้นที่ด้านหน้าที่ดิน (m)
  40 เมตร
 • พื้นที่ด้านหน้าโชว์รูม (m)
  30 เมตร
 • พื้นที่ทั้งหมด (m2)
  450 ตารางเมตร
 • พื้นที่ส่วนบริการ (m2)
  900 ตารางเมตร
 • พื้นที่สำนักงาน (m2)
  192 ตารางเมตร
 • พื้นที่ทั้งหมด (m2)
  2 ไร่
 • พื้นที่ด้านหน้าที่ดิน (m)
  35 เมตร
 • พื้นที่ด้านหน้าโชว์รูม (m)
  25 เมตร
 • พื้นที่ทั้งหมด (m2)
  300 ตารางเมตร
 • พื้นที่ส่วนบริการ (m2)
  650 ตารางเมตร
 • พื้นที่สำนักงาน (m2)
  151 ตารางเมตร

แผนการขยายเครือข่ายโชว์รูม MG

เราคาดหวังให้มีผู้จําหน่ายเข้าร่วมธุรกิจกับ MG ในพื้นที่จังหวัดที่ระบุไว้ในตารางสําหรับผู้ที่สนใจในพื้นที่ที่ไม่ได้ระบุไว้ MG ยินดีตอบคําถาม และร่วมปรึกษาเพื่อโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

สาขาทั่วประเทศ

ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้

ขั้นตอนการเป็นผู้จำหน่าย MG

ติดต่อฝ่ายพัฒนา และบริหารธุรกิจผู้จําหน่าย สำหรับสอบถามเบื้องต้น เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจ MG

ส่งใบสมัครเพื่อขอเป็นผู้แทนจําหน่ายตามข้อกําหนด MG

ผู้สมัครจัดเตรียมและนําเสนอแผนธุรกิจแก่ MG เพื่อพิจารณา

ดําเนินการลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงแต่งตั้งผู้จําหน่าย MG

ดําเนินการก่อสร้างโชว์รูม ศูนย์บริการ และเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ สําหรับการเป็นผู้จําหน่าย MG

ลงนามในหนังสือแต่งตั้งผู้จําหน่าย MG อย่างเป็นทางการ

การสนับสนุนแก่ผู้จำหน่ายก่อนการเปิดดําเนินงาน

 1. ดําเนินการก่อสร้างโชว์รูม ศูนย์บริการ และเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ สําหรับการเป็นผู้จําหน่าย MG
 2. ลงนามในหนังสือแต่งตั้งผู้จําหน่าย MG อย่างเป็นทางการ
 3. การสนับสนุนแก่ผู้จำหน่ายก่อนการเปิดดําเนินงาน
 4. MG ช่วยประสานงานกับสถาบันการเงินในการขอวงเงิน Floor plan สําหรับการดําเนินธุรกิจจากสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตร
 5. MG สนับสนุนการทําแบบโชว์รูม และศูนย์บริการแก่ผู้จําหน่าย (Preliminary Design)
 6. MG สนับสนุนป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ตามมาตรฐานโชว์รูม และศูนย์บริการแก่ผู้จําหน่าย
 7. MG สนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากรแก่ผู้จําหน่าย ทั้งในส่วนงานขาย และงานบริการหลังการขาย
 8. การสนับสนุนอื่นๆ ตามนโยบาย MG

เติบโตไปด้วยกันกับ MG และเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ MG

ลงทะเบียน
ลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ ฝ่ายพัฒนา และบริหารธุรกิจผู้จําหน่าย
(Dealer Development & Management)
บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 25 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทร: 02-118-6848
มือถือ: 095-372-7371
E-mail: gawinrath.si@mgthai.com (คุณกวินรัษฎ์ สิริวัฒน์)