NEW MG EXTENDER

NEW MG EXTENDER
DOUBLE CAB

ราคา

DC

ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ
ยกสูงขับเคลื่อน 4 ล้อ

2.0 GRAND D 6MT

769,000

THB / บาท

2.0 GRAND X 6AT

889,000

THB / บาท

ยกสูงขับเคลื่อน 4 ล้อ

2.0 GRAND 4WD X 6AT

1,039,000

THB / บาท

หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า