NEW MG EXTENDER

ราคาจำหน่าย
DC

ขับเคลื่อน 2 ล้อ

2.0 DC GRAND D 6MT
759,000
THB
2.0 DC GRAND D 6AT
819,000
THB
2.0 DC GRAND X 6AT
879,000
THB

ยกสูงขับเคลื่อน 4 ล้อ

2.0 DC GRAND 4WD X 6AT
1,029,000
THB

หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า