กิจกรรม

ประกาศรางวัลจากกิจกรรม “ทายซิ ยนตรกรรมสุดสมาร์ท ข้างหลังเจเจคือรถยนต์รุ่นอะไร?”

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลบัตร Starbucks และบัตรเข้าชมงาน Motor Expo 2020

Date: 27 Nov 2020 - 30 Nov 2020

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี ที่ตอบถูกและทำถูกต้องตามกติกา จากกิจกรรม ทายซิ ยนตรกรรมสุดสมาร์ท ข้างหลังเจเจคือรถยนต์รุ่นอะไร?”

รับบัตร Starbucks มูลค่า 300 บาท จำนวน 5 รางวัล และบัตรเข้าชมงาน Motor Expo 2020 จำนวน 100 รางวัล* จากเอ็มจีไปเลย ตรวจสอบรายชื่อตนเองได้ตามด้านล่างนี้

ผู้โชคดีได้รับรางวัลบัตร Starbucks มูลค่า 300 บาท จำนวน 1 ใบ และบัตรเข้าชมงาน Motor Expo 2020 จำนวน 4 ใบ ทั้งหมด 5 รางวัล

 1. ณัฐปภัสร์ คงกระพันธ์
 2. กฤดิธฤต บุปผาธรรมกุล
 3. ณัฐพงศ์ โสภาใฮ
 4. พิชณ เลิศจารุเกตุ
 5. ณัฐภัทร รัสมีจันทร์

ผู้โชคดีได้รับรางวัลบัตรเข้าชมงาน Motor Expo 2020 จำนวน 4 ใบ ทั้งหมด 95 รางวัล

 1. Piyachat Tanadtanusin
 2. วิชัย กันดี
 3. พชรพรรณ เกียรติสงคราม
 4. เทียนชัย มณีฉาย
 5. ณรงค์พล น้ำกลั่น
 6. ทีปกร สิงขรัตน์
 7. Eknarin Thaboonsom
 8. ชัยณรงค์ เบ้ารักษา
 9. บำรุง อินทร์เพ็ญ
 10. ธนภัทร ประกรแก้ว
 11. อุไรวรรณ ทองใส
 12. นรวัฒน์ ท้าวขว้าง
 13. นันทกร หนูหวาน
 14. ชัชวาล​ สุ​วัฒนะ​ดิลก​
 15. พงษ์ศักดิ์ ธงยศ
 16. ดารารัตน์ ลาพิง
 17. พิรัชย์ คันทวงศ์
 18. วิริยา นุชเทศ
 19. ศุภพร ก่อเกียรติตระกูล
 20. สรวิศ จิรโรจน์วัฒน
 21. พีรพงษ์ คงคาวารี
 22. วัชระ ศิลป์สากลสกุล
 23. ณัฐพงศ์ สุขยะฤกษ์
 24. ธนิตศักดิ์ เลิศบูรณะวัฒน์
 25. สุรเดช มั่นประสิทธิ์
 26. ธนันท์ เธียรมงคลสิริ
 27. ณรงค์ศักดิ์ เลิศบุษย์ศราคาม
 28. ธวัชชัย อุ่นอ่อน
 29. มัซนีย์ แซ่ม้า
 30. เทพทัต วัฒนพิชญากูล
 31. ไชยา ปุ่นสุวรรณ
 32. สุรพงศ์ พลหาญ
 33. สหัสวรรษ โพธิ์สูงเนิน
 34. ชัชชัย​ แซ่ตัง
 35. สุรพล โรจนประดิษฐ
 36. สมยศ แซ่เล่า
 37. จันทนิภา วงศ์ดำรงกานต์
 38. ชนปกรณ์ ปานบ้านเกร็ด
 39. นิดา สุรขจร
 40. สุพัฒน์​ อักษร
 41. ภูษณ ทิมวิภาค
 42. บุษย์ ชูชัยแสงรัตน์
 43. สิทธิโชค ก้อนมณี
 44. อรณี ม่วงลาย
 45. ธนากร นิยมจันทร์
 46. กาญจนมาโนชญ์ ขุนกอง
 47. พงศ์พล แสงเดือนฉาย
 48. เรวดี ธรรมพร
 49. คริส คงทอง
 50. วิชา จันดากุล
 51. สมศักดิ์ กรพินธุ์สุวรรณ
 52. ปัจจพงษ์ มิลานันท์
 53. พงศ์พัฒน์ โพธิดอกไม้

การติดต่อรับรางวัล

ผู้ได้รับรางวัลจะต้องทำการแจ้งข้อมูล ชื่อ - นามสกุลจริง, เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้, ที่อยู่ปัจจุบัน และอีเมล เพื่อยืนยันการรับบัตร ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 เวลา 23:59 น. ผ่านทาง MG LINE Official Account มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

 1. ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 – 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17:00 น.
 2. ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ผ่านทาง MG LINE Official Account
 3. ผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องเร็วที่สุด และส่งคำตอบมาในช่องทางที่กำหนดจะได้รับรางวัลดังนี้ (จำกัด 1 ท่าน/1 รางวัล)
  *ลำดับที่ 1 – 5 รับบัตร Starbucks มูลค่า 300 บาทจำนวน 1 ใบ และบัตรเข้าชมงาน Motor Expo 2020 จำนวน 4 ใบ ทั้งหมด 5 รางวัล
  **ลำดับที่ 6 – 100 รับบัตรเข้าชมงาน Motor Expo 2020 จำนวน 4 ใบ ทั้งหมด 95 รางวัล
 4. ของรางวัลทั้งหมดจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องทำการแจ้งข้อมูล ชื่อ - นามสกุลจริง, เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้, ที่อยู่ปัจจุบัน และอีเมล เพื่อยืนยันการรับบัตร ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 เวลา 23:59 น. ผ่านทาง MG LINE Official Account มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที
 5. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่าได้ยอมรับกฎกติกา และเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว
 6. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ในทุกกรณี
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าร่วมสนุก และรางวัลตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผลการตัดสินทั้งหมด ถือเป็นสิทธิ์ขาดตามดุลพินิจของคณะกรรมการ และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

MG LINE official account

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

MG Sales (Thailand) Co., Ltd.
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 25 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

ศูนย์บริการลูกค้า โทร 1267