กิจกรรม

ลงทะเบียนและทดลองขับรถยนต์ MG ในงาน BIG MOTOR SALE 2020 รับบัตร Tesco Gift Card มูลค่า 100 บาท* ฟรี

ประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จผ่านทาง MG LINE Official Account

Date: 18 Aug 2020 - 30 Aug 2020

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ แล้วมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ขับขี่ที่เร้าใจ พร้อมรับบัตร Tesco Gift Card มูลค่า 100 บาท* ฟรี

ณ จุดลงทะเบียนบูท MG ในงาน BIG MOTOR SALE 2020 ณ BITEC บางนา 

ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ถึง 30 สิงหาคม 2563

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนสำเร็จและทำถูกต้องตามกติกา ได้แก่ 

 1. Prem Narula
 2. ก้อง​ภพ​ ทัพ​เจริญ​
 3. โกสินทร์ บำรุงผล
 4. จักรพงษ์​ สุน​สมบุญ​
 5. ฉัตรชัย  รักษาศรี
 6. ชโลธร ศุภชลาศัย
 7. ชัยวัฒน์  กิจเรืองโรจน์
 8. ชาญศักดิ์ โอภาสกิจ
 9. ชำนาญ หมายวัฒนกุล
 10. ฐนรรฐน์เอก อินทรัตน์
 11. ณัฐปภัสร์ คงกระพันธ์
 12. ธนกร พรหมมี
 13. ธรรศปริชณ์ แคโอชา
 14. ธวัชสัณห์  พรรณา
 15. นายสุรินทร์  กรุ่นทอง
 16. บุญมี​  สุขวราภิรมย์
 17. ประภาพร แสนประสิทธิ์
 18. ปริญญา เพียรพิจารณ์
 19. ปิ่นมนัส มั่งน้อย
 20. ปิยะพงษ์. ภัททกุล
 21. ผกาวรรณ โสดาเจริญ
 22. พัชริดา ศุขพันธ์
 23. พิชณ เลิศจารุเกตุ
 24. ภาณุวัฒน์ ฉิมหิรัญ
 25. ภูวดล นันตา
 26. มยุรี  ซ้ายสุข
 27. รังสรรค์ ธีระสุนทรไท
 28. วงษ์​ทอง​ เต็ม​เมธา​วิทยา​เลิศ​
 29. วรวัชร์ ตอวิวัฒน์
 30. วัชระ​ ศิลป์​สากล​สกุล​
 31. วัชรี อัศวสัมฤทธิ์ชัย
 32. วิชิตพล หนูปล้อง
 33. วิภากร วงศ์ไทย
 34. วิษณุ สุ่นศักดิ์สวัสดิ์
 35. วีระทัตต์ ธำรงดุลภาค
 36. ศศิธร ประฉิมะ
 37. สมีทรัพย์ แย้มประดิษฐ์
 38. สว่าง สายสงค์
 39. สุจิเวท
 40. เสริมศักดิ์ แสงสว่าง
 41. โสภา สกุลชีพ
 42. อนุสรณ์ จารุโรจน์เนาวรัตน์
 43. อุทัย คิวรักษาวงศ

รายละเอียดการร่วมกิจกรรม:  

กิจกรรม ทดลองขับในงาน Big Motor Sale 2020

รับบัตร Tesco Gift Card มูลค่า 100 บาท* ฟรี เพียงลงทะเบียนและร่วมทดลองขับรถยนต์เอ็มจีในงาน Big Motor Sale 2020

 

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนสำเร็จผ่านทาง MG LINE Official Account ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 และสามารถรับ Tesco Gift Card ณ จุดลงทะเบียนทดลองขับบูท MG ในงาน Big Motor Sale 2020 ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2563 – 30 สิงหาคม 2563

 *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม: 

1.กิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 18 ส.ค. 63 ถึง 20 ส.ค. 63 โดย บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2.ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จและทดลองขับในงาน Big Motor Sale 2020 จะได้รับบัตร Tesco Gift Card มูลค่า 100 บาท (จำกัด 1 ท่าน/1 รางวัล)

3.ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนสำเร็จผ่านทาง MG LINE Official Account ในวันที่ 21 ส.ค. 63 และสามารถรับ Tesco Gift Card ณ จุดลงทะเบียนทดลองขับบูท MG ในงาน Big Motor Sale 2020 ระหว่างวันที่ 21 ส.ค. 63 – 30 ส.ค. 63 มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที

4. เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ จะพิจารณาจากเนื้อหาของข้อความเป็นสำคัญ ทั้งนี้ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์ผู้ทำผิดกติกา

5. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่าได้ยอมรับกฎกติกา และเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว
6. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

7. พนักงานบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด พนักงานและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

MG LINE Official Account

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

MG Sales (Thailand) Co., Ltd.
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 25 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

ศูนย์บริการลูกค้า โทร 1267