ข่าวสาร

คุณหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมชมฐานการผลิตรถยนต์เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี

19 Jul 2022

ช่วงเช้าวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 คุณหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย เดินทางเข้าเยี่ยมชมฐานการผลิตรถยนต์เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี พร้อมคุณหวาง ลี่ผิง อัครราชทูตที่ปรึกษา คุณเก่อ ถัง และ คุณฟ่าน เสวียเหว่ย ที่ปรึกษา คุณวาง หยาง คุณหวัง ซือซือ คุณหยาง ซานซาน และคุณเจิง เยี่ยน เลขานุการ โดยมีคุณธนากร เสรีบุรี รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด คุณจาง ไห่โป กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และคุณนพดล เจียรวนนท์ กรรมการ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และพนักงานของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ

คุณธนากร เสรีบุรี ให้การต้อนรับคุณหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะอย่างอบอุ่น คุณธนากรกล่าวว่า ภายใต้หลักการความร่วมมือของ "การอภิปรายร่วม การร่วมสร้าง และการแบ่งปัน" บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีมาโดยตลอด เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและจีน และเสริมสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างสองประเทศ

คุณจาง ไห่โป กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด รายงานในรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการพัฒนาของบริษัทฯ ทิศทางการพัฒนา การดำเนินงานในปัจจุบันของบริษัท และแผนการในอนาคต บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด ในฐานะหนึ่งในบริษัทรถยนต์ชั้นนำในประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เป็นบริษัทร่วมทุนด้านยานยนต์ระหว่างบริษัท เซี่ยงไฮ้ ออโต้โมทีฟ อินดัสทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อเป็นฐานการผลิตและพัฒนารถยนต์เอ็มจีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และถือเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างองค์กรที่แข็งแกร่ง ในการเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทุกด้านระหว่างไทยจีน ภายใต้การนำของยุทธศาสตร์ "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง"

จากความทุ่มเทของการทำตลาดในประเทศไทยมาตลอด 9 ปี เอ็มจี ได้เปิดตัวรถยนต์รุ่นต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับอย่างดีจากภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภค ปัจจุบัน เอ็มจีอยู่ในอันดับที่ 4 ในตลาดรถยนต์นั่งของไทย ในขณะที่เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกกำลังพัฒนาไปในทิศทางของพลังงานใหม่ เอ็มจี เป็นผู้นำในการยกระดับห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ในประเทศไทย โดยอาศัยข้อได้เปรียบด้านอุตสาหกรรมของเครือเอสเอไอซี มอเตอร์ อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับรัฐบาลไทย สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย บริษัทด้านพลังงาน และหน่วยงานอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้า และเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า เอ็มจี เป็นบริษัทรถยนต์กลุ่มแรกที่ลงนามร่วมกับรัฐบาลเพื่อเข้าร่วมนโยบายสิทธิพิเศษสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า และวางแผนที่จะนำผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆ เข้าสู่ประเทศไทยในอนาคต

คุณจาง ไห่โป กล่าวว่าจากการแนะนำของสถานทูตและสำนักงานเศรษฐกิจและการพาณิชย์ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ทางบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด รวมทั้งวางแผนรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมกล่าวขอบคุณสถานทูตสำหรับการจัดสรรวัคซีนให้กับพนักงานชาวจีนของบริษัทร่วมทุนและพลเมืองจีนในประเทศไทยเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยจากการระบาดในครั้งนี้

ทางด้าน คุณหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่า เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี เป็นการร่วมมือกันของสองบริษัทข้ามชาติ ระหว่าง เครือเอสเอไอซี มอเตอร์ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้ร่วมทุนทั้งสองฝ่ายสร้างความได้เปรียบด้านผลิตภัณฑ์ของ เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย การผลิตรถยนต์อัจฉริยะโดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าจะเป็นทิศทางการพัฒนาการคมนาคมในอนาคต การทลายข้อจำกัดในอดีตและเป็นผู้นำในการสร้างระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาองค์กรในอุตสาหกรรมและตลาดในอนาคต

คุณหาน จื้อเฉียง กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี กำลังเปลี่ยนถ่ายสู่ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่แข็งแกร่ง ประการแรก ต้องต่อสู้และพยายามสร้างมาตรฐานที่แข็งแกร่งสำหรับบริษัทจีน ประการที่สอง ต้องคว้าโอกาสควบคู่ไปกับการพัฒนาบริษัทตามแนวโน้มอุตสาหกรรมในปัจจุบัน และมุ่งมั่นที่จะขยายส่วนแบ่งการตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าต่อไป ประการที่สาม เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี ต้องรักษาการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและผู้บริโภคของประเทศไทย อีกทั้งยังเล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพของเอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี

คุณหาน จื้อเฉียง กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาของ เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี และจะยังคงให้การสนับสนุนการพัฒนาของบริษัทฯ ในประเทศไทย ต่อไป หากบริษัทฯ ต้องการความช่วยเหลืออนาคต ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีที่จะให้การช่วยเหลือและส่งเสริม โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ จะยังคงรักษาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับสถานทูตและกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

สุดท้ายนี้ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด กล่าวขอบคุณ คุณหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของสถานทูตจีนในประเทศไทยสำหรับคำแนะนำจากการเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

MG Sales (Thailand) Co., Ltd. อาคารสีลมคอมเพล็กซ์
ชั้น 25 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

ศูนย์บริการลูกค้า โทร 1267