กิจกรรม

วาเลนไทน์นี้!! คุณอยากนิยามความรักของคุณ จากเพลงอะไร ?

มีสิทธิ์รับบัตร JOOX VIP 10 รางวัล ฟรี! ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 7 กุมภาพันธ์ 2566

Date: 01 Feb 2023 - 07 Feb 2023

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม “คุณอยากนิยามความรักของคุณจากเพลงอะไร?

1.ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:00 น.

2.ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านทาง MG THAILAND FACEBOOK FANPAGE

3.เกณฑ์การตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัล จะพิจารณาจากผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาครบถ้วน โดยมีเกณฑ์การตัดสินดังนี้

3.1 กดไลก์ (Like) กดแชร์โพสต์กิจกรรมนี้ และตั้งเป็นโพสต์สาธารณะ

3.2 คอมเมนต์ใต้ภาพกิจกรรม พร้อมกับตอบคำถามว่า “คุณอยากนิยามความรักของคุณจากเพลงอะไร พร้อมบอกเหตุผล”

3.3 ทางคณะกรรมการจะทำการตัดเลือกผู้ร่วมกิจกรรมที่คอมเมนต์ใต้โพสต์ และมียอดกด LIKE สูงที่สุด (หมายรวมถึงการกด LOVE, CARE, HAHA และ WOW) หากจำนวนการกด LIKE เท่ากัน คณะกรรมการยึดตามวัน และเวลาที่  ได้ทำการโพสก่อน (จำกัด 1 ท่าน/ 1 รางวัล)

3.4 กรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าการได้มาซึ่งยอด LIKE ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือได้มาโดยไม่ถูกต้อง บริษัทฯ ขอยกเลิกการมอบของรางวัลแก่ท่าน

3.5 หากคอมเมนต์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดอยู่ในผู้ที่มียอดไลก์มากที่สุด 3 อันดับแรก แต่ตอบไม่เป็นไปตามกติกา จะถือว่าไม่เข้าเกณฑ์การประเมิน

4.ของรางวัลจะถูกจัดส่ง SMS โดยผู้ที่ได้รับรางวัลต้องทำการแจ้งข้อมูล ชื่อ – นามสกุลจริง, เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ เพื่อยืนยันการรับของรางวัล ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:00 น. ผ่านช่องทาง FACEBOOK MESSENGER มิเช่นนั้น บริษัทฯ ถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์การรับของรางวัลทันที
 
5.ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลผ่านช่องทาง FACEBOOK MESSENGER ภายในวันที่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:00 น. เท่านั้น พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ชื่อ และเบอร์ติดต่อ หากผู้ได้รับรางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าท่านสละสิทธิ์ในรางวัล และบริษัทฯ จะทำการยกเลิกรางวัลในลำดับนั้น ๆ
 
6.ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่าได้ยอมรับกฎกติกา และเงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรมนี้เป็นที่เรียบร้อย
 
7.ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถเลือกประเภทของรางวัล และของรางวัลที่ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ในทุกกรณี
 
8.พนักงานบริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด และ/หรือ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงผู้จำหน่าย และพนักงานของผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
 
9.ในกรณีมีข้อพิพาท หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกติการ หรือเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม และการรับรางวัล คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
 
10.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม เช่น มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม และเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
11.เงื่อนไขกิจกรรม และการแจกรางวัลเป็นไปตามที่ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผลการตัดสินทั้งหมดถือเป็นสิทธิ์ขาดตามดุลพินิจของคณะกรรมการ และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 
12.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านตามเงื่อนไขกิจกรรม และยินยอมให้ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในรายละเอียดใน รูปแบบ และ/หรือแบบฟอร์มที่กำหนด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตกลงยินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบ นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ https://www.mgcars.com/th/PrivacyAndTerm

MG THAILAND FACEBOOK FANPAGE

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

MG Sales (Thailand) Co., Ltd.
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 25 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

ศูนย์บริการลูกค้า โทร 1267