NEW MG EXTENDER

ราคาจำหน่าย
GC

ขับเคลื่อน 2 ล้อ

2.0 GC C 6MT
549,000
THB
2.0 GC D 6MT
619,000
THB

ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ

2.0 GC GRAND D 6MT
659,000
THB
2.0 GC GRAND D 6AT
719,000
THB
2.0 GC GRAND X 6MT
729,000
THB

หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า