NEW MG EXTENDER

NEW MG EXTENDER
GIANT CAB

ราคา

GC

ขับเคลื่อน 2 ล้อ
ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ
ขับเคลื่อน 2 ล้อ

2.0 C 6MT

589,000

THB / บาท

2.0 D 6MT

629,000

THB / บาท

ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ

2.0 GRAND D 6MT

669,000

THB / บาท

2.0 GRAND D 6AT

729,000

THB / บาท

2.0 GRAND X 6MT

739,000

THB / บาท

หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า