x

*
*
*
*
*


MG EP รถพลังงานไฟฟ้า 100% | รถ STATION WAGON  ฟังก์ชั่นครบครับเพื่อทุกการใช้งานNEW MG EP Plus

NEW MG EP Plus

NEW MG EP Plus

998,000 บาท

ราคาปกติ 998,000 บาท

ส่วนลดจากมาตรการส่งเสริมจากภาครัฐ 227,000 บาท

ราคาสุทธิ 771,000 บาท*

*ราคานี้เป็นราคาหลังจากได้รับการสนับสนุน
จากคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ

หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า