x

*
*
*
*
*


MG EP รถไฟฟ้า STATION WAGON ที่ครบทุกฟังก์ชันรถ EV เพื่อทุกการใช้งาน MG EP รถไฟฟ้า STATION WAGON ที่ครบทุกฟังก์ชันรถ EV เพื่อทุกการใช้งาน

NEW MG EP Plus

NEW MG EP Plus

998,000 บาท

ราคาปกติ 998,000 บาท

ส่วนลดจากมาตรการส่งเสริมจากภาครัฐ 227,000 บาท

ราคาสุทธิ 771,000 บาท*

*ราคานี้เป็นราคาหลังจากได้รับการสนับสนุน
จากคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ

หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า