โปรโมชัน

MG Cyberster “Prestige Reservation”

30 Nov 2021

โปรโมชัน

 • รถยนต์รุ่นนี้มีแผนที่จะเปิดตัวภายในปี พ.ศ.2566
 • ภาพ MG Cyberster ที่ใช้ในการโฆษณาเป็นเพียงรถคอนเซปท์ เท่านั้น โดยรถยนต์ที่จำหน่ายจริงจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถยนต์รุ่นนี้ ซึ่งอาจมีดีไซน์ และฟังก์ชันที่แตกต่าง เนื่องจากต้องปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับการใช้งานบนท้องถนนได้จริง
 • ลูกค้าที่จอง จะมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นร่วมกับทีมพัฒนา MG Cyberster เฉพาะรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทย ในเวลาระหว่างนี้ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะมีการอัพเดทสถานการณ์ และอาจมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารถยนต์รุ่นนี้เป็นการเฉพาะ ให้กับผู้จองสิทธิ์ได้เข้าร่วมเท่านั้น
 • สิทธิ์ในการจองแบ่งเป็น 2 ระดับ ลูกค้าที่สนใจสามารถเลือกจองได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 คัน เท่านั้น
 • ลูกค้าที่จองระหว่างเวลาจัดงาน Motor Expo 2021 สามารถลงทะเบียนเพื่อรับบัตรเข้างานฟรี และได้สัมผัสกับ MG Cyberster คันจริงได้แบบ VIP

……………………………………………………

รายละเอียดการจอง

(1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / 1 คันเท่านั้น)

 • มีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นร่วมกับทีมพัฒนา MG Cyberster เวอร์ชันประเทศไทย [A]
 • การันตีรับรถก่อนใคร [B]
 • เงินจองจะมีมูลค่าเป็น 10 เท่า ของจำนวนเงินจองที่สามารถใช้เป็นส่วนลดเมื่อรถยนต์รุ่นนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ [C]

หมายเหตุ

A. ลูกค้าที่โอนเงินจอง จะได้รับเชิญเข้าร่วมกลุ่ม Line ของทีมพัฒนา MG Cyberster สำหรับประเทศไทย โดยมีบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดูแล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป
B. บริษัทฯ ขอรับรองว่าลูกค้าที่โอนเงินจองในแคมเปญ MG Prestige Reservation จะได้รับรถยนต์เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย
C. หลังจากการประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เงินจองที่ผู้จองโอนมาให้กับบริษัทฯ จะถูกนำไปหักออกจากราคารถเต็มจำนวน โดยไม่มีการหักค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อมีการส่งมอบรถยนต์รุ่นที่ร่วมรายการ เท่านั้น โดยมีมูลค่าดังต่อไปนี้

 

ระดับ

จำนวนเงินจอง

มูลค่าส่วนลด
(จะได้รับต่อเมื่อมีการส่งมอบรถอย่างเป็นทางการเท่านั้น)

Silver

5,000 บาท

50,000 บาท

Gold

10,000 บาท

100,000 บาท

*การจองแต่ละระดับนับเป็น 1 สิทธิ์เท่านั้น มิได้มีผลต่อจำนวนสิทธิ์ในการออกเสียงแต่อย่างใด

……………………………………………………

การยกเลิกการจอง หรือคืนเงินจอง

 • บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเปิดให้ยกเลิกการจอง 2 ช่วงเวลาตามที่กำหนดไว้ เท่านั้น

ระหว่างวันที่

เงื่อนไข

ช่วงที่ 1:
1 มกราคม พ.ศ. 2566 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ช่วงที่ 2:
ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดตัว และประกาศราคาอย่างเป็นทางการ

คืนเงินจองเต็มจำนวน โดยไม่มีการหักค่าธรรมเนียมใดๆ

  • ในกรณีที่บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่สามารถเปิดตัวรถยนต์คันนี้อย่างเป็นทางการได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ผู้จองจะได้รับ เงินจองคืนเต็มจำนวน โดยไม่มีการหักค่าธรรมเนียมใดๆ และบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินจองให้ท่าน ภายในระยะเวลา 30 วันทำการ นับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

  • เงื่อนไขทั้งหมดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  MG Sales (Thailand) Co., Ltd.
  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 25 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

  ศูนย์บริการลูกค้า โทร 1267

  More Promotion

  MG ตรวจเช็กฟรี สตาร์ทปี สตาร์ทความสุข December 2021
  MG Cyberster “Prestige Reservation” November 2021
  ข้อเสนอสุดเร้าใจจาก ALL NEW MG5 January 2022
  ข้อเสนอสุดพิเศษจาก NEW MG EXTENDER January 2022