ศูนย์สร้างประสบการณ์
การขับขี่รถยนต์ MG

MG Driving Experience Centre หรือศูนย์สร้างประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ MG นั้น สร้างขึ้นเพื่อให้บริการแก่ทั้งลูกค้า MG และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์คือ

 1. เพื่อให้ความรู้พื้นฐานการใช้รถยนต์ MG และเสริมทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัย
 2. เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ตรงจากการขับขี่รถยนต์ MG และได้สัมผัสศักยภาพของฟังก์ชันต่างๆ ในรถยนต์ MG อย่างเต็มที่
 3. เพื่อส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปที่สนใจได้มีโอกาสสัมผัสรถยนต์ MG อย่างใกล้ชิด

MG Driving Experience Centre ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน ห้องรับรองลูกค้า ห้องอบรม และ สนามทดสอบ ครอบคลุมพื้นที่ 30,000 ตารางเมตร ซึ่งสนามทดสอบออกแบบโดย ทิม ไรท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบสมรรถนะรถยนต์ของ MG ประจำประเทศอังกฤษ สนามทดสอบขับจะเป็นพื้นที่สำหรับฝึกทักษะการใช้รถยนต์ MG การขับขี่อย่างปลอดภัย และ เพื่อทดสอบสมรรถนะรถ MG ทุกรุ่น

โปรแกรมฝึกอบรม

เรียนรู้การใช้งาน MG 5

เรียนรู้การใช้งาน MG3

ทดลองการขับรถยนต์ MG

เรียนรู้การใช้งาน MG 5

หลักสูตร “เรียนรู้การใช้งาน MG5” เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ใช้รถ MG5 เพื่อเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของอุปกรณ์และฟีเจอร์ต่างๆ ที่มีอย่างครบครันในรถ เมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้ใช้รถจะสามารถใช้งานรถ MG5 ได้อย่างถูกต้อง เต็มประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสนุกกับการขับขี่

ค่าอบรม                  ไม่มีค่าใช้จ่าย
ระยะเวลาอบรม        2 ชั่วโมง
สถานที่อบรม           ศูนย์สร้างประสบการณ์การขับขี่ MG

 • บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาต มาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และยังไม่หมดอายุ
 • 095-368-8600
 • varis.ja@mgthai.com

เรียนรู้การใช้งาน MG3

หลักสูตร “เรียนรู้การใช้งาน MG3” เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ใช้รถ MG3 เพื่อเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของอุปกรณ์และฟีเจอร์ต่างๆ ที่มีอย่างครบครันในรถ เมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้ใช้รถจะสามารถใช้งานรถ MG3 ได้อย่างถูกต้อง เต็มประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสนุกกับการขับขี่

ค่าอบรม                    ไม่มีค่าใช้จ่าย
ระยะเวลาอบรม          2 ชั่วโมง
สถานที่อบรม             ศูนย์สร้างประสบการณ์การขับขี่ MG

 • บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาต มาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และยังไม่หมดอายุ
 • 095-368-8600
 • varis.ja@mgthai.com

ทดลองการขับรถยนต์ MG

ทดลองขับรถยนต์ MG โดยการการนำเสนอ จุดเด่น ความปลอดภัยมาตรฐานยุโรป และสัมผัสสมรรถนะอย่าง เต็มรูปแบบของรถยนต์ MG เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจสัมผัสประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ MG

ระยะเวลาอบรม           30 นาที
สถานที่อบรม              ศูนย์สร้างประสบการณ์การขับขี่ MG

 • บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาต มาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และยังไม่หมดอายุ

http://www.mgcars.com/th/TestDrive

สถานที่ตั้ง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและการจอง ทดลองขับรถยนต์

เลขที่ 39/5, 39/6
ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน
ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เวลาทำการ

จันทร์- อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

(พักเที่ยง 12:00-13:00)

ปิดทำการ

หมายเลขติดต่อ

095-368-8600

การเตรียมตัวและกฏความปลอดภัย

 • ห้ามใส่รองเท้าส้นสูง หรือรองเท้าแตะในการทดสอบรถยนต์
 • ห้ามผู้ที่มีอาการมึนเมาทดสอบรถยนต์โดยเด็ดขาด
 • ห้ามผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ เช่น โรคหัวใจ สตรีมีครรภ์ หรือโรคที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยทดสอบรถยนต์โดยเด็ดขาด
 • หากทานยารักษาอาการป่วยที่ทำให้เกิดการง่วง ซึม ที่มีผลต่อการควบคุมรถ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ควบคุม
 • กรอกแบบฟอร์มการทดสอบรถยนต์พร้อมเซ็นชื่อ และ แสดงใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ได้รับอนุญาตมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และยังไม่หมดอายุ ต่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ควบคุมทุกครั้ง
 • กฎความปลอดภัย (เมื่ออยู่ในพื้นที่ MG Driving Experience Centre)
 • ปฏิบัติตามป้ายและสัญลักษณ์เตือนต่างๆอย่างเคร่งครัด
 • ห้ามเข้าในเขตพื้นที่ทดสอบรถยนต์ขณะมีการทดสอบรถยนต์อย่างเด็ดขาด
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่MG อย่างเคร่งครัด
 • ห้ามพกหรือนำอาวุธใดๆเข้ามาในพื้นที่อย่างเด็ดขาด
 • ห้ามสูบบุหรี่ยกเว้นในพื้นที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น
 • ห้ามผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ เช่น โรคหัวใจ สตรีมีครรภ์ หรือโรคที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยขณะลงทดสอบรถยนต์โดยเด็ดขาด