Promotion

ข้อเสนอสุดเร้าใจจาก NEW MG4 ELECTRIC

01 Mar 2023

Promotion

 • รับดอกเบี้ยพิเศษ 1.79% ผ่อนชำระนาน 48 เดือน [1] 

 • ฟรี! MG HOME CHARGER จำนวน 1 ชุด [2]   

 • ฟรี! ค่าติดตั้ง MG HOME CHARGER [3] 

 • ฟรี! ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. คุ้มครอง 1 ปี [4] 

 • ฟรี! ค่าบำรุงรักษาตามระยะนาน 8 ปี หรือ 180,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) [5]

 • พิเศษ! เงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 180,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) [6] 

หมายเหตุ 

[1] ดอกเบี้ยพิเศษ 1.79% เมื่อดาวน์เริ่มต้นที่ 25% ระยะเวลาผ่อนชำระ 48 เดือน เซ็นสัญญาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 – 2 เมษายน 2566 ภายใต้เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติของธนาคาร และสถาบันการเงินที่เข้าร่วมรายการ

[2] MG HOME CHARGER จำนวน 1 ชุด มูลค่า 42,057 บาท 

[3] ค่าติดตั้ง MG HOME CHARGER มูลค่า 18,692 บาท  

[4] ประกันภัยชั้นหนึ่ง และพ.ร.บ. ระยะเวลา 1 ปี มูลค่า 22,537 บาท (เฉพาะเบี้ยประกันบุคคลธรรมดาเท่านั้น) 

[5] ประกอบไปด้วยค่าแรง และค่าอะไหล่สำหรับการเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามระยะ เป็นเวลา 8 ปี หรือ 180,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) สำหรับการบำรุงรักษาพื้นฐานตามระยะปกติเท่านั้น โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดจากสภาพการใช้งานจริง มูลค่า 18,711 บาท สำหรับลูกค้าที่จองภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 9 เมษายน 2566 และรับรถยนต์กับผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีที่ได้รับสิทธิ์การจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% อย่างเป็นทางการทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 เท่านั้น

[6] เงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 180,000 กิโลเมตร (ตามเงื่อนไขการรับประกันของฝ่ายบริการหลังการขาย) 

 • ฟรี ชุดพรมปูพื้นมูลค่า 990 บาท 

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ แถมฟรีค่าติดตั้ง MG HOME CHARGER โดยบริษัทรับติดตั้ง MG HOME CHARGER ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานของบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ลูกค้ารับรถยนต์ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ 

 • เงื่อนไขทั้งหมดสำหรับลูกค้าที่จองภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 2 เมษายน 2566 และรับรถยนต์กับผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีที่ได้รับสิทธิ์การจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% อย่างเป็นทางการทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่ 2 เมษายน 2566 เท่านั้น  

 • เงื่อนไขทั้งหมดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1267