Promotion

ข้อเสนอพิเศษ Platinum 5 Package เอกสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ NEW MG MAXUS 9

01 Mar 2024

Promotion

ข้อเสนอพิเศษ Platinum 5 Package เอกสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ NEW MG MAXUS 9

 • ฟรี 1 ปี ดอกเบี้ย 0% [1]
 • ฟรี 2 ปี ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. [2]
 • ฟรี 3 ปี ค่าชาร์จจาก MG SUPER CHARGE ที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศ [3]
 • ฟรี 4 ปี ค่าบำรุงรักษา หรือ 75,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) [4]
 • ฟรี 5 ปี รับประกันคุณภาพตัวรถ หรือ 160,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) [5]
 • ฟรี! MG HOME CHARGER จำนวน 1 ชุด [6]
 • ฟรี! ค่าติดตั้ง MG HOME CHARGER [7]
 • พิเศษ! เงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 200,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) [8]
 • ฟรี ชุดพรมปูพื้น [9]

พิเศษ สำหรับลูกค้าเก่าแนะนำเพื่อนซื้อ NEW MG MAXUS 9 (Friend Get Friend) รับสิทธิ์พิเศษ

 • สิทธิชาร์จฟรี 2 ปี ณ โชว์รูม MG ทั่วประเทศ [10]
 • สิทธิฟรีค่าบำรุงรักษา 4 ปี หรือ 75,000 กิโลเมตร [11]
TEST DRIVE REQUEST FOR SPECIAL OFFERS.

*
*
*
*

หมายเหตุ : 

[1] เลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0% เมื่อดาวน์ 25% ระยะเวลาผ่อนชำระ 12 เดือน เฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อกับสถาบันการเงินที่ร่วมรายการ

[2] ประกันภัยชั้นหนึ่ง และพ.ร.บ. ระยะเวลา 2 ปี (เฉพาะเบี้ยประกันบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์เท่านั้น)

[3] ฟรี ค่าชาร์จเฉพาะชาร์จที่ตู้ชาร์จ DC ณ โชว์รูม MG ทั่วประเทศ วงเงินการชาร์จจำนวน 10,000 บาทต่อปี จำนวน 3 ปี วงเงินการชาร์จมีผลปีต่อปีเท่านั้น ไม่สามารถนำวงเงินที่เหลือไปใช้ในปีถัดไป และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

[4] ฟรี ค่าบำรุงรักษารวมค่าแรง และค่าอะไหล่ตามระยะ 4 ปี หรือ 75,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

[5] รับประกันคุณภาพ 5 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) ตามเงื่อนไขการรับประกันของฝ่ายบริการหลังการขาย

[6] MG HOME CHARGER จำนวน 1 ชุด มูลค่า 42,057 บาท

[7] ค่าติดตั้ง MG HOME CHARGER มูลค่า 18,692 บาท

[8] เงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 200,000 กิโลเมตร (ตามเงื่อนไขการรับประกันของฝ่ายบริการหลังการขาย)

[9] ฟรี ชุดพรมปูพื้นมูลค่า 3,950 บาท

[10] ฟรี ค่าชาร์จเฉพาะชาร์จที่ตู้ชาร์จ DC ณ โชว์รูม MG ทั่วประเทศ วงเงินการชาร์จจำนวน 10,000 บาทต่อปี จำนวน 2 ปี วงเงินการชาร์จมีผลปีต่อปีเท่านั้น ไม่สามารถนำวงเงินที่เหลือไปใช้ในปีถัดไป สำหรับลุกค้าเก่าที่แนะนำเพื่อนมาซื้อรถยนต์ NEW MG MAXUS 9

[11] ฟรี ค่าบำรุงรักษารวมค่าแรง และค่าอะไหล่ตามระยะ 4 ปี หรือ 75,000 กิโลเมตรนับจากวันที่ลูกค้าที่แนะนำมารับรถยนต์ NEW MG MAXUS 9

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ แถมฟรีค่าติดตั้ง MG HOME CHARGER โดยบริษัทฯ รับติดตั้ง MG HOME CHARGER ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานของบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ลูกค้ารับรถยนต์ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์
 • เงื่อนไขทั้งหมดสำหรับลูกค้าที่จองภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 และรับรถยนต์กับผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีที่ได้รับสิทธิ์การจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% อย่างเป็นทางการทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น
 • กรณียกเลิกการจอง ลูกค้าสามารถทำการยกเลิกการจองผ่านระบบได้ เฉพาะกรณีที่ทางบริษัทฯ ยังไม่ได้จัดสรรรถยนต์ให้ สามารถสอบถามสถานะการจัดสรรรถยนต์ได้กับทางผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีที่ได้ลงทะเบียนไว้
 • บริษัท เอ็มจี เชลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการชำระเงินคืนมูลค่า 10,000 บาท ให้กับลูกค้าเต็มจำนวนโดยตรงภายในระยะเวลา 15 วันทำการนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติยกเลิกการจองผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งทางลูกค้าจะสอบถามสถานะการอนุมัติยกเลิกการจองกับทางผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีที่ได้ลงทะเบียนไว้
  • กรณีจองผ่าน MG THAILAND Application ลูกค้าสามารถทำการยกเลิกการจอง และขอคืนเงินผ่านทาง MG THAILAND Application
  • กรณีจองผ่านเว็บไซต์ www.mgcars.com ลูกค้าสามารถทำการยกเลิกการจอง และขอคืนเงินผู้จำหน่ายรถยนต์ MG ที่ลูกค้าได้ทำการลงทะเบียนไว้
 • กรณียกเลิกการจอง ผู้จองจะได้รับเงินจองคืนเต็มจำนวน มูลค่า 10,000 บาท โดยไม่หักค่าธรรมเนียมใด ๆ โดยจะคืนในรูปแบบของเงินโอนเข้าบัญชีของทางลูกค้า
 • กรณีลูกค้าเช่าซื้อที่กรอกข้อมูลค่าเงินดาวน์ และระยะเวลาในการผ่อนไว้ เป็นเพียงการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกับที่ปรึกษาการขายได้
 • ผู้จองรถจะต้องเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้จองสิทธิ์ หรือเป็นเครือญาติที่สามารถพิสูจน์ได้
 • สิทธิ์ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เป็นการจองสิทธิ์ออนไลน์ โดยการเรียงลำดับคิว ทางบริษัทฯ จะส่งมอบรถยนต์ตามปริมาณรถยนต์ที่ทางบริษัทฯ มี
 • เงื่อนไขการจัดส่งใบกำกับภาษี บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งให้ลูกค้าภายในระยะเวลา 30 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าดำเนินการชำระเงินจองสำเร็จ
 • เงื่อนไขทั้งหมดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1267