News

เอ็มจี สนันสนุนรถยนต์ NEW MG EXTENDER ให้กับ มูลนิธิชุมชนไท และ มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ผ่านโครงการ “TOGETHER FOR BETTER THAILAND ส่งต่อความห่วงใยจากใจ สู่คนไทยทุกคน”

02 Jun 2020

2 มิถุนายน 2563 - บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ได้ส่งมอบรถยนต์ NEW MG EXTENDER จำนวน 3 คัน ผ่านโครงการ “TOGETHER FOR BETTER THAILAND” ให้กับ มูลนิธิชุมชนไท และ มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ เพื่อนำไปใช้ในการเดินทางลงพื้นที่ สำรวจ ประสานงาน ช่วยเหลือ ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิ โดยมีนายไมตรี จงไกรจักร ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท และ นายสุริยันต์ ทองหนูเอียด ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ เป็นผู้รับมอบ ณ MG Driving Experience Centre ถนนศรีนครินทร์


มูลนิธิชุมชนไท และ มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนาคนจนในเมืองและชนบท ที่มีชุมชนเป็นพลังหลักในการตัดสินใจ และดำเนินการแก้ไขปัญหา คิดค้นงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  เมือง และท้องถิ่น รวมถึงการช่วยเหลือคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยทางมูลนิธิจะมีการลงพื้นที่สำรวจ และช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

More information

MG Sales (Thailand ) Co.,Ltd. Silom Complex Building,
25th Floor, 191 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500

Call center : Tel. 1267