Activities

PLUS ให้สุดไม่หยุดสมาร์ท

แชร์ไอเดียและความประทับใจสุดสมาร์ทของ New MG ZS

Date: 21 Jun 2021 - 05 Jul 2021

 

เพราะเราสมาร์ทได้อย่างไม่คาดคิด Plus ให้สุดไม่หยุดสมาร์ทไปกับกิจกรรม “MG ZS Smartest Driving Buddy”
ให้คุณมาร่วมแชร์ไอเดีย  และความประทับใจจากการใช้งาน ฟีเจอร์ + ฟีเจอร์ต่างๆ
ของรถยนต์ NEW MG ZS จนเกิดเป็นความสมาร์ทในแบบที่คุณต้องการ

 

เรื่องราวที่น่าสนใจจะได้รับรางวัลเป็น iPad Gen 8 WiFi ความจุ 32 GB จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 10,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และมีโอกาสได้รับคัดเลือกถ่ายทอดเป็นหนังสั้น อย่ารอช้าแชร์กันเข้ามาเลย

 

กติกาการร่วมสนุกกิจกรรม “Smartest Driving Buddy”
1. บรรยายความประทับใจ และไอเดียการใช้ ฟีเจอร์ + ฟีเจอร์ ของคุณกับรถยนต์ MG ZS พร้อมรูปภาพประกอบ/วิดีโอ  ผ่านคอมเมนต์ด้านล่างกิจกรรมนี้
2. ติดแฮชแท็ก #PLUSให้สุดไม่หยุดสมาร์ท และ #MGZSSmartestDrivingBuddy
3. กดไลก์ MG THAILAND FACEBOOK FANPAGE พร้อมแชร์โพสกิจกรรมนี้ไปยัง Facebook ของคุณ โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ (public)

 

ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม วันที่ 21 มิถุนายน 2564 – 5 กรกฎาคม 2564 (สิ้นสุดกิจกรรม เวลา 17.00 น.)
ประกาศผลผู้ชนะกิจกรรมที่ MG THAILAND FACEBOOK FANPAGE ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น.

 

เงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรม

 1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต้องเป็นเจ้าของรถยนต์ MG ZS/NEW MG ZS และสามารถยืนยันตัวตนด้วยการแจ้งหมายเลขตัวถัง หากผู้เข้าร่วมแข่งขันคนดังกล่าวได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะของกิจกรรมนี้
 2. คณะกรรมการจะทำการตัดสินเรื่องราวที่ส่งเข้ามา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น. ที่บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 3. ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลที่หน้าแฟนเพจ MG THAILAND FACEBOOK FANPAGE ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น.
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกา และเขียนความประทับใจได้สมาร์ทตรงใจคณะกรรมการที่สุด รับรางวัล iPad Gen 8 WiFi ความจุ 32 GB จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 10,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 5. ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลต้องการทำยืนยันสิทธิ์ โดยแจ้งชื่อ-นามสกุลจริง, ที่อยู่สำหรับการจัดส่งของรางวัล และเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ ผ่านการส่งข้อความมาที่แฟนเพจ MG THAILAND FACEBOOK FANPAGE ผ่านทาง FACEBOOK MESSENGER เพื่อยืนยันสิทธิ์ ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่โพสต์ประกาศรางวัล หรือภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น. เท่านั้น หากผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลท่านใดไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
 6. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล รวมถึงภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่ทางบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564
 7. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งของรางวัลให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลภายใน 60 วัน ตามรายละเอียดการยืนยันสิทธิ์ที่แจ้งต่อทางบริษัทฯ ของรางวัลจะถูกจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีที่เป็นการจัดส่งในประเทศไทยเท่านั้น
 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีตัวตนจริง และไม่มีการปลอมแปลงประวัติในการร่วมกิจกรรม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์กับ Facebook Account ใด ๆ ที่ส่อว่าเป็นบุคคลเดียวกัน หรือมีพฤติการณ์ส่อในทางทุจริต หรือในกรณีที่ Facebook ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งค่าเป็นส่วนตัวไว้ ทำให้ทางทีมงานไม่สามารถตรวจสอบได้นั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม
 9. บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด และ/หรือ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 10. หากผู้ร่วมกิจกรรมทำการโพสต์ข้อความ ภาพ หรือคลิปวิดีโอที่ไม่เหมาะสม เช่น มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม และเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม หรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ รวมถึงการกระทำใดๆ ที่ทางคณะกรรมการลงความเห็นว่าอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ ภาพ หรือคลิปวิดีโอดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอนุญาตให้ทางบริษัทฯ สามารถใช้เรื่องราว ภาพนิ่ง หรือวีดีโอ ที่ใช้ประกอบในกิจกรรมนี้ในการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลา และประเภทสื่อที่ใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยบริษัทฯ ถือเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทุกอย่างของกิจกรรมครั้งนี้
 12. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของภาพ และคำบรรยายใต้ภาพ และจะต้องไม่นำภาพ และคำบรรยายใต้ภาพของผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าร่วมกิจกรรม และจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับภาพ และคำบรรยายใต้ภาพนั้นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด และ/หรือ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือข้อเรียกร้องใดๆ ในทุกกรณี
 13. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่ารับทราบ และยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 14. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 15. พนักงาน และครอบครัว บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด และ/หรือ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงผู้จำหน่าย และพนักงานของผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 17. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

MG THAILAND FACEBOOK FANPAGE

More information

MG Sales (Thailand ) Co.,Ltd. Silom Complex Building,
25th Floor, 191 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500

Call center : Tel. 1267