Activities

กิจกรรม ทุกคนรู้ แฟนคลับรู้ Motor Show ครั้งนี้ ต้อง MG เท่านั้น

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลและทำการยืนยันสิทธิ์รับบัตรเข้างาน Motor Show 2020

Date: 03 Jul 2020 - 10 Jul 2020

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ตอบรุ่นรถในภาพได้ถูกต้องหมดทั้ง 6 ภาพ

รับบัตรเข้างาน Motor Show 2020 จำนวน 2 ใบ (มูลค่าใบละ 100 บาท)

ทางบริษัทฯ จะจัดส่งบัตรเข้างาน Motor Show 2020 ให้กับผู้โชคดีทางไปรษณีย์ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศผล

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลและทำการยืนยันสิทธิ์ถูกต้องตามกติกา ได้แก่ 

 1. กัมลาส  สืบซึ้ง
 2. จิรากร ศรีธูป
 3. เจริญชัย ศรีบุญเอก
 4. ฉลอง อัจฉริยพัฒนา
 5. ฉัตรชัย  รักษาศรี
 6. ชนปกรณ์ ปานบ้านเกร็ด
 7. ชยพล ชัยวาระศิริพงษ์
 8. ชัยสิทธิ์ แป้นอินทร์
 9. ชูชาติ สุพรรณดี
 10. ฐิติ สุริโยรัตนโนภาส
 11. ณัฏฐกันย์ ช้อยวิเชียร
 12. ณัฐพร  เนาวนิตย์
 13. ดนัย อารีโสภณพิเชฐ
 14. ไตรภพ แสนอารีย์
 15. ธนกร พรหมมี
 16. ธนัญ อุ่นจิตติ
 17. ธนา โชติบัณฑิต
 18. ธีรศักดิ์ ลิมป์วัฒนกุล
 19. นันทกร หนูหวาน
 20. นันทรัตน์ เนรานนม์     
 21. นิรันดร์ วสันติอุปโภคากร
 22. บำรุง อินทร์เพ็ญ
 23. ประพันธ์ศักดิ์ นาดสีทา
 24. ปรารถนา นามมนตรี
 25. ปาริฉัตร ภูริศรี
 26. ปิยะฉัตร  ถนัดธนูศิลป์
 27. พิชณ เลิศจารุเกตุ
 28. พิเชษฐ์ แต้สวัสดิ์
 29. พิพัฒน์ กลิ่นจาย
 30. ภาณุพันธ์ ตุลากันย์
 31. มนทิรา นุตะมาน
 32. เมทนี พูลสมบัติ
 33. ลลิดา  สุสภักดิ์
 34. วรารัตน์ ลีลาเลิศโสภณ
 35. วศิน บริหารวนเขตต์
 36. วัชรวิศช์ จงพิพิธพร
 37. วิญญ์ วิจิตรวาทการ
 38. สรวิศ จิรโรจน์วัฒน
 39. สิริศักดิ์ พุดด้วง
 40. สุพจน์ แคล้วกระโทก
 41. สุพัฒน์ อักษร
 42. เสริมศักดิ์ แสงสว่าง
 43. โสภา  สกุลชีพ
 44. อนุชา หงีวังตะกู
 45. อพันตรี มะตัง
 46. อรณี ม่วงลาย
 47. อรธิดา ภาษยะวรรณ

 

แล้วมาสัมผัสกับสุดยอดยนตรกรรมจาก MG ได้ที่งาน Bangkok International Motor Show 2020 (บูธ A11)

ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 15 - 26 กรกฎาคม 2563

 

รายละเอียดการร่วมกิจกรรม

1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ก.ค. 63 ถึง 7 ก.ค. 63 โดย บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ จะพิจารณาจากเนื้อหาของข้อความเป็นสำคัญ ทั้งนี้ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์ผู้ทำผิดกติกา

3. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องทำการแจ้งข้อมูล ชื่อ - นามสกุลจริง, เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้, ที่อยู่ปัจจุบัน และอีเมล เพื่อยืนยันการรับบัตร ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. 2563 ถึง 10 ก.ค. 2563 เวลา 23:59 น. มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที

4. ผู้ที่ตอบถูกทั้ง 6 ภาพและส่งคำตอบมาในช่องทางที่กำหนด 500 ท่านแรก จะได้รับรางวัลบัตร MOTOR SHOW 2020 รางวัลละ 2 ใบ มูลค่ารางวัลละ 200 บาท (จำกัด 1 ท่าน/1 รางวัล)

5. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่าได้ยอมรับกฎกติกา และเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว

6. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

MG LINE official account

More information

MG Sales (Thailand ) Co.,Ltd. Silom Complex Building,
25th Floor, 191 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500

Call center : Tel. 1267