กิจกรรม

ประกาศรางวัลจากกิจกรรมรับบัตรเข้างาน “MOTOR SHOW 2021”

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลบัตรเข้าชมงาน MOTOR SHOW 2021

Date: 22 Mar 2021 - 24 Mar 2021

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี ที่ทำถูกต้องตามกติกา จากกิจกรรมรับบัตรเข้างาน “MOTOR SHOW 2021”

รับรางวัลบัตรเข้าชมงาน BANGKOK INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2021 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 4 ใบ (มูลค่าใบละ 100 บาท) * ตรวจสอบรายชื่อตนเองได้ตามด้านล่างนี้

 1. มุนินทร์ ณ บางช้าง
 2. สุพจน์ แคล้วกระโทก
 3. ปิ่นมนัส มั่งน้อย
 4. เสริมศักดิ์ แสงสว่าง
 5. จิระ ราชนิยม
 6. อธิคม ศานติสรร
 7. สมชาย วงค์สนิท
 8. Saravuth sartproong
 9. นาถพร เหลืองอร่าม
 10. ชัยณรงค์ เบ้ารักษา
 11. เอกลักษณ์ นาคสุทธิ
 12. นิรุจน์ บัวทอง
 13. วิภารัตน์ สุนทรารักษ์
 14. ทัศนีย์ ฮมภาราช
 15. จิรายุ ทรัพย์แตง
 16. ฉลอง อัจฉริยพัฒนา
 17. นันทนา กล่ำสมบัติ
 18. วัชรวิศช์ จงพิพิธพร
 19. เฉลิมชัย เตียวศิริทรัพย์
 20. Weeranuch Songjang
 21. พิระพันธุ์ กรวิทยาศิลป
 22. ศักดิ์มงคล แซ่โค้ว
 23. สุรนาถ อินทรักษา
 24. คุณากร จินดาอินทร์
 25. สมเดช เนตรประภา
 26. ศักดิ์ชัย พรมเสนีย์
 27. ชุติเดช เจริญวัย
 28. Supachai Washirawittayagron
 29. Surasak Poonkerd
 30. ทิพวรรณ ทองคำ
 31. ณัฐพร คุณาวิศรุต
 32. เกษร บุญเลา
 33. ดนัย อารีโสภณพิเชฐ
 34. ปรัชญา นุทกิจ
 35. คณิน อัสรางชัย
 36. ธนันท์ เธียรมงคลสิริ
 37. ณรงค์พันธ์ ลิ่มศิลา
 38. กรฤทธิ์ แสงเดช
 39. สรวิศ จิรโรจน์วัฒน
 40. สืบตระกูล​ บินเทพ
 41. โศรดา ศรประสิทธิ์
 42. ขวัญใจ​ ขาวพุ่ม
 43. สมชาย อินทิราวรนนท์
 44. ธนภัค​ แซ่กิม
 45. พงศ์พิพัฒน์ ธนบัตร
 46. กรรณิการ์ ไชยเสน
 47. อยุสิทธิ์ ลีฉลาด
 48. บัญชา ศรีสมบัติ
 49. วิภาวี ใจทิม
 50. วิสิษฐ เจียมดำรัส
 51. ธนิดา อนันตสมบูรณ์
 52. อัครเดช คุชิตา
 53. ชาญชัย ธรรมนิยม
 54. โสภา สกุลชีพ
 55. pote rukkwamsook
 56. ธนกร พรหมมี
 57. จตุพร บุญมาก
 58. อาริยา พัดชา
 59. พรเทพ แพร่ศิริรักษ์
 60. บำรุง อินทร์เพ็ญ
 61. Pornthip Pieper
 62. อดิศร ไชยสุนทร
 63. บุญฤทธิ์ บางประเสริฐ
 64. สมใจ ลิขิตรัตนพิศาล
 65. พิชณ เลิศจารุเกตุ
 66. เทียนทัย ศรีสุระเมฆา
 67. โจจิ อิเคดะ
 68. วิชุณ ภควิริยะกุล
 69. สิริยนต์ ทับแว่ว
 70. ชัยวัฒน์ อุทัยรัตน์
 71. Itsarawut klaysutti
 72. ณัฏฐกันย์ ช้อยวิเชียร
 73. อภิสรา ระตีพูน
 74. โชคชัย งามหอม
 75. วุฒิชัย หอมนาน
 76. ธนาโชติ บัณฑิต
 77. Pakorn puedpong
 78. จัตุรงค์ วงศ์ไทย
 79. เสน่ห์ เกิดผลงาม
 80. ณัฐภัทร ชนไธสง
 81. ประภาส แขวงมาศ
 82. สุพัตรา นิธิเมธีกุล
 83. จิรเดช เบญจวรานนท์
 84. วุฒิวัฒน์ ท้วมเทียบ
 85. สุเทพ เรืองพรวิสุทธิ์
 86. ฐิติภัสร์ ธนโชติธนนันท์
 87. จักรพงษ์ กรณ์เกษม
 88. เอกพงษ์ ศักดาฤทธิเดช
 89. วัชรี มงคลทรง
 90. ลัคนา กล้าปราบศึก​
 91. ฉัตรชัย ไตรรัตนาภิกุล
 92. อับดุลวาฮับ เต๊ะ
 93. เกรียงศักดิ์ สิริวัจนานนท์
 94. อภิสิทธิ์ เลารุ่งเรือง
 95. ประพันธ์ศักดิ์ นาดสีทา
 96. พิพัฒน์ กลิ่นขจาย
 97. ศักดา แตงกลับ
 98. สิรวิชญ์ ควรเจริญ
 99. รลินรดานารี มาให้ทรัพย์
 100. ศิริพร พรมนิวาส

การติดต่อรับรางวัล

ผู้ได้รับรางวัลจะต้องทำการแจ้งข้อมูล ชื่อ – นามสกุลจริง, เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้, ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง เพื่อยืนยันการรับของรางวัล ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 18:00 น. ผ่านช่องทาง Direct Message ของ MG THAILAND LINE OFFICIAL ACCOUNT เท่านั้น มิเช่นนั้น บริษัทฯ ถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์การรับของรางวัลทันที


เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

 1. ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 – 20 มีนาคม 2564 เวลา 19:00 น.
 2. ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 22 มีนาคม 2564 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mgcars.com
 3. ผู้ที่ได้รับรางวัลคือผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา โดยเป็นผู้ตอบแบบสอบถามถูกต้องครบถ้วน 100 ท่านแรก ผ่านช่องทาง MG THAILAND LINE OFFICIAL ACCOUNT
 4. ของรางวัลจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลต้องทำการแจ้งข้อมูล ชื่อ – นามสกุลจริง, เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้, ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง เพื่อยืนยันการรับของรางวัล ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 18:00 น. ผ่านช่องทาง Direct Message ของ MG THAILAND LINE OFFICIAL ACCOUNT เท่านั้น มิเช่นนั้น บริษัทฯ ถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์การรับของรางวัลทันที
 5. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับบัตรเข้างาน BANGKOK INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2021 รางวัลละ 4 ใบ จำนวน 100 รางวัล (มูลค่าใบละ 100 บาท) และเงื่อนไขการใช้บัตรเข้าชมงานเป็นไปตามที่ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) กำหนด
 6. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่าได้ยอมรับกฎกติกา และเงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรมนี้เป็นที่เรียบร้อย
 7. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นในทุกกรณี
 8. เงื่อนไขกิจกรรม และการแจกรางวัลเป็นไปตามที่ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผลการตัดสินทั้งหมดถือเป็นสิทธิ์ขาดตามดุลพินิจของคณะกรรมการ และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. พนักงานบริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด และ/หรือ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงผู้จำหน่ายและพนักงานของผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

www.mgcars.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

MG Sales (Thailand) Co., Ltd.
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 25 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

ศูนย์บริการลูกค้า โทร 1267