ปฏิทินกิจกรรม
 • ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา นครราชสีมา
 • ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี
 • ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ชลบุรี
 • ลานโปรโมชัน (หน้าร้านกาแฟสตาบัค)
  ห้างเทสโก้โลตัส สาขาแยกสามกอง
  ภูเก็ต
  ภูเก็ต
 • ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ขอนแก่น
 • ลานโปรโมชั่น ชั้น G โซนอควาเรี่ยม
  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
  เชียงใหม่
  แอร์พอร์ต
  เชียงใหม่
  เชียงใหม่